18 آذر 1400
  -  
2021 December 9
  -  
4 جمادى الأولى 1442
 
حسن رضا قمی جلال پوری
• حسن رضا قمی جلال پوری •

 

نام

حسن رضا قمی جلال پوری

 

 

تالیف  کتاب :

نمبر شمار

عنوان کتاب

 

 

موضوع

صفحات

ناشر / محل اشاعت

اشاعت

سال اشاعت

مرحلہ اشاعت میں

 

 

 

 

شائع شدہ

آرشیو

1.      

تربیت اولاد

اخلاق

75

هند جلالپور

 

 

 

2001

2.      

دریای فضائل

فضائل

240

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه کتاب :

نمبر شمار

عنوان کتاب

 

 

موضوع

زبان سے / کو

اشاعت

سال اشاعت

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

بے لکھی تحریر کیداستان

حدیث قلم و دوات

اردو

 

 

 

 

 

 

280

2.      

اعتراضات وجوابات

عقاید

اردو

 

 

 

 

 

136

3.      

کاشف الغطاء اذان بیداری

 

سیرت

اردو

 

 

 

1429 ه.ق

مرکز تحقیقات مجمع جهانی تقریب

 

122

4.      

توضیح المسائل

احکام

اردو

 

 

 

1429 ه.ق

انتشارات نجات

300

5.      

دو دریاؤں کا وصال

ازدواج علی و فاطمه

اردو

 

 

 

 

 

 

54

6.      

اسناد فضیلت مولا

فضائل

اردو

 

 

 

 

 

52

7.      

نوجوانوں کا زاد راه

عقاید

اردو

 

 

 

 

 

102

8.      

درس معرفت

فضائل

اردو

 

 

 

1426 ه.ق

ثامن الحجج

40

9.      

نفس انسانی حرم الهی

اخلاق

اردو

 

 

 

 

 

101

10. 

معرفت نفس

اخلاق

اردو

 

 

 

 

 

75

11. 

اسلامی نشانیاں

اذان واقامت

اردو

 

 

 

 

 

105

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله :

ردیف

عنوان مقاله

موضوع

زبان

اشاعت

سال اشاعت

 

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

شباهت امام زمان با انبیاء (ع)

فضائل

اردو

 

 

 

 

مجله بقیة الله

8

2.      

علم حضرت عباس

فضائل

اردو

 

 

 

1431 ه.ق

مجله بقیة الله

4

3.      

خلاصه سخنرانی رهبر انقلاب اسلامی

اتحاد

اردو

 

 

 

1428 ه.ق

اتحادیه انجمنهای فرهنگی طلاب

6

4.      

فدک ذوالفقار فاطمه (س)

حقوق

اردو

 

 

 

1428 ه.ق

اتحادیه انجمنهای فرهنگی طلاب

6

5.      

عورت کی میراث

نصف کیوں

حقوق

اردو

 

 

 

1428 ه.ق

اتحادیه انجمنهای فرهنگی طلاب

2

6.      

غدیر ثانی آیینه تبرّی

عقاید

اردو

 

 

 

1428 ه.ق

اتحادیه انجمنهای فرهنگی طلاب

5

7.      

حضرت امام زین العابدین (ع) کے سیاسی

افکار و کردار

اخلاق

اردو

 

 

 

1431 ه.ق

مجله بقیة الله

4

8.      

عید فطر کیوں اور کیاہے

اخلاق

اردو

 

 

 

 

 

11

9.      

صحاح سته میں فضائل اهل بیت

فضائل

اردو

 

 

 

 

 

14

10. 

حدیث قلم ودوات سے متعلق اعترضات و جوابات

حدیث

اردو

 

 

 

 

 

26

11. 

دوستی و رفاقت

اخلاق

اردو

 

 

 

 

 

12

12. 

روش همسر داری

اخلاق

اردو

 

 

 

 

سایت صادقین

72

13. 

حضرت امام خمینی کےاهم کردار

اخلاق

اردو

 

 

 

 

 

17

14. 

مقصد قیام امام حسین (ع)

اخلاق و سیرت

اردو

 

 

 

 

 

6

15. 

سیاه پوشی

عزاداری

اردو

 

 

 

 

 

90

16. 

وهابیت اور علمی تحریفات

عقاید

اردو

 

 

 

 

 

14

17. 

ثقافت انتظار میں

دعا کا اثر

اخلاق

اردو

 

 

 

 

 

35

18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه مقاله :

ردیف

عنوان مقاله

موضوع

زبان

اشاعت

سال اشاعت

 

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر تالیف آثار:

ردیف

عنوان 

موضوع

تکمیل کار کا فیصد

1.      

 

 

 

2.      

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

زیر ترجمه آثار:

ردیف

عنوان 

موضوع

مؤلف

زبان سے / کو

1.      

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

ترجمہ کی حد تک کن زبانوں پر تسلط حاصل ہےَ

ردیف

زبان سے

زبان کو

تسلط کا فیصد

1.      

فارسی

اردو

100 درصد

2.      

اردو

فارسی

80 درصد

3.      

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

تھیسز

ردیف

عنوان

تھیسز کا تعلیمی درجہ(ایم اے / ڈاکٹریٹ ...)

زبان

حاصل کردہ نمبر

1.      

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

3.