18 آذر 1400
  -  
2021 December 9
  -  
4 جمادى الأولى 1442
 
سید انتظام الحسنین نقوی
• سید انتظام الحسنین نقوی •

 

نام

سید انتظام الحسنین نقوی

 

 

تالیف  کتاب :

نمبر شمار

عنوان کتاب

 

 

موضوع

صفحات

ناشر / محل اشاعت

اشاعت

سال اشاعت

مرحلہ اشاعت میں

 

 

 

 

شائع شدہ

آرشیو

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه کتاب :

نمبر شمار

عنوان کتاب

 

 

موضوع

زبان سے / کو

اشاعت

سال اشاعت

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله و  ترجمه مقاله :

ردیف

عنوان مقاله

موضوع

زبان

اشاعت

سال اشاعت

 

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

بیقراری حضرت زینب

 

اردو

 

۔

 

1998

الجواد هند

3

2.      

دور حاضر واتحاد

سیاسی

 

اردو

 

۔

 

2004

بقیة اللاه قم

2

3.      

اعجازعلمی قرآن

قرآنی

اردو

 

-

 

1426ق

البلاغ قم

3

4.      

برهان نظم ازدیدگاه عقل

کلام

فارسی

 

 

-

 

 

14

5.      

برهان نظم ازدیدگاه نقل

کلام

فارسی

 

 

-

 

 

18

6.      

برهان فطرت

کلام

فارسی

 

 

-

 

 

20

7.      

عقیده خدا فطری است

کلام

اردو

 

 

-

 

 

19

8.      

اعتقاد مهم کلامی علامه اقبال

کلام

فارسی

 

 

-

 

 

15

9.      

سوانح حیات فخر رارزی

 

فارسی

 

 

-

 

 

8

10. 

برهان فطرت ازدیدگاه عقل ونقل

کلام

فارسی

 

 

-

 

 

20

 

 

3-4:

ردیف

عنوان مقاله

موضوع

زبان

اشاعت

سال اشاعت

 

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر ترجمه آثار:

ردیف

عنوان 

موضوع

مؤلف

زبان سے / کو

1.      

کلام تطبیقی ج2

کلام

ربانی گلپایگانی

 

2.      

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

ترجمہ کی حد تک کن زبانوں پر تسلط حاصل ہےَ

ردیف

زبان سے

زبان کو

تسلط کا فیصد

1.      

فارسی

اردو (بالعکس)

100

2.      

فارسی

هندی (بالعکس)

70

3.      

عربی

اردو و فارسی

95

4.      

 

 

 

 

 

 تھیسز

ردیف

عنوان

تھیسز کا تعلیمی درجہ(ایم اے / ڈاکٹریٹ ...)

زبان

حاصل کردہ نمبر

1.      

خدا شناسی از دیدگاه نهج البلاغه

کارشناسی

فارسی

19

2.      

ترجمه کتاب کلام تطبیقی ج2 ربانی گلپایگانی

 

کارشناسی ارشد

ازفارسی به اردو

-

3.