18 آذر 1400
  -  
2021 December 9
  -  
4 جمادى الأولى 1442
 
محمّدزین العابدین ایوبی
• محمّدزین العابدین ایوبی •

 

نام

محمّدزین العابدین ایوبی

 

 

تالیف  کتاب :

نمبر شمار

عنوان کتاب

 

 

موضوع

صفحات

ناشر / محل اشاعت

اشاعت

سال اشاعت

مرحلہ اشاعت میں

 

 

 

 

شائع شدہ

آرشیو

1.      

آموزش نماز(بزبان بنگلا)

عبادات

58

جامعة المصطفی العالمیه،قم

 

 

 

2008

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه کتاب :

نمبر شمار

عنوان کتاب

 

 

موضوع

زبان سے / کو

اشاعت

سال اشاعت

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

معادازدیدگاه علوم وقرآن

(ازمکارم شیرازی)

عقائد

فارسی به انگلیسی

 

 

 

2009-م

جامعة المصطفی العالمیه،قم

63

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقاله :

ردیف

عنوان مقاله

موضوع

زبان

اشاعت

سال اشاعت

 

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

بیش از25 مقالات

دینی

فارسی به بنگلا

 

 

 

2010

شیعه نیت (سایت)

8

2.      

بیش ازصدهامقالات

دینی

بنگلا

 

 

 

2001

سایت بنگلا،صداوسیمای ایران

 

3.      

چندمقالات

مذهبی

بنگالی

 

 

 

2012

مؤسسه رواق حکمت

 

4.      

چندمقالات

مذهبی

اردو

 

 

 

2002

جامعة المصطفی

 

5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه مقاله :

ردیف

عنوان مقاله

موضوع

زبان

اشاعت

سال اشاعت

 

ناشر / محل اشاعت

 

 

صفحات

مرحلہ اشاعت میں

شائع شدہ

آرشیو

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیر تالیف آثار:

ردیف

عنوان 

موضوع

تکمیل کار کا فیصد

1.      

 

 

 

2.      

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

زیر ترجمه آثار:

ردیف

عنوان 

موضوع

مؤلف

زبان سے / کو

1.      

 

 

 

 

2.      

 

 

 

 

3.      

 

 

 

 

 

 

ترجمہ کی حد تک کن زبانوں پر تسلط حاصل ہےَ

ردیف

زبان سے

زبان کو

تسلط کا فیصد

1.      

فارسی

اردو

95 %

2.      

فارسی

بنگلا

50 %

3.      

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

هندی

فارسی

عربی

انگلیسی

26 %

80%

45%

50%

4.      

 

 

 

 

 

تھیسز

ردیف

عنوان

تھیسز کا تعلیمی درجہ(ایم اے / ڈاکٹریٹ ...)

زبان

حاصل کردہ نمبر

1.      

تاریخ تشیّع دربنگالِ هند (ازآغازتادوره معاصر(

کارشناسی ارشد

فارسی

درحال دفاع

2.      

 

 

 

 

3.